Direktor RTO Sandžaka i predstavnici odeljenja za LER grada Novog Pazara na sastanku  u organizaciji SKGO u Beogradu